Bảo mật và quyền riêng tư

Hơn 3.000 đối tác đã đặt niềm tin vào chúng tôi, an tâm giao nội dung quý giá của họ cho sự bảo vệ của chúng tôi. Lưu trữ video của bạn và tận hưởng công nghệ hàng đầu của chúng tôi, đảm bảo quyền riêng tư và truy cập an toàn cho dữ liệu của bạn.

Tùy chọn kiểm soát truy cập linh hoạt

Bảo vệ bằng mật khẩu
Tạo mật khẩu cho video là cách thức đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế quyền truy cập. Bạn có thể đặt mật khẩu cho từng video hoặc toàn bộ thư viện video của mình.
Truy cập qua tên miền
Chỉ cho phép truy cập từ những tên miền bạn tin tưởng thông qua danh sách trắng, đảm bảo rằng chỉ những tên miền được phép mới có thể xem video của bạn.
Hạn chế truy cập theo địa lý
Giới hạn quyền xem video dựa trên vị trí địa lý của khán giả.

Tăng cường bảo mật và quyền riêng tư

Mã hóa HLS
Giải pháp của chúng tôi áp dụng mã hóa HLS (HTTP Live Streaming) để bảo đảm phân phối video an toàn. Công nghệ này mã hóa dữ liệu và sử dụng hệ thống phân phối đặc biệt, giúp bảo vệ nội dung của bạn khỏi các mối đe dọa và nỗ lực trái phép.
Phân phối theo lịch trình
Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn xuất bản và không xuất bản video theo một lịch trình. Tính năng này đảm bảo rằng nội dung của bạn chỉ khả dụng khi bạn muốn nó.
Tuân thủ GDPR cho quyền riêng tư
Giải pháp video của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ GDPR, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn và người dùng của bạn được lưu trữ và xử lý theo tiêu chuẩn cao nhất.
Tìm hiểu thêm về giải pháp của chúng tôi